Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị Kinh doanh là một khái niệm tổng quát liên quan đến hai lĩnh vực Quản trị và Kinh doanh. Năng lực quản trị sẽ giúp bạn quản lý tốt tất cả các vấn đề ở nhiều cấp độ liên quan đến bản thân, con người và tổ chức. Khả năng kinh doanh sẽ giúp cho bạn xử lý tốt các vấn đề liên quan đến hoat động kinh doanh. Quản trị Kinh doanh luôn là một trong trong những chương trình đào tạo phổ biến nhất, cả trên thế giới lẫn tại Việt Nam. Thông thường, con số sinh viên lựa chọn các chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Quản trị Kinh doanh chiếm gần 1/3 tổng số sinh viên tham gia các chương trình đào tạo đại học.

1

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Sunderland (Anh) cũng được thiết kế, xây dựng chặt chẽ, kỹ lưỡng với những môn học chuẩn mực cơ bản, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trọng tâm và chú trọng thực hành, nhằm cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức bài bản về kinh doanh và quản lý. Đồng thời, chương trình cung cấp những kỹ năng thiết thực cho công việc dựa trên những bài tập, dự án, tình huống thực tế nhằm đảm bảo cho sự thành công của sinh viên trong môi trường kinh doanh, tài chính quốc tế. Điều này sẽ giúp cho các bạn sinh viên vừa có nền tảng kiến thức toàn diện và vững chắc, vừa có cơ hội khám phá, vươn đến những chân trời không giới hạn; vừa có thể phát triển sự nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu, vừa có thể tự bản thân khởi nghiệp.

2_1

Sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Sunderland (Anh) sinh viên được nhận Bằng tốt nghiệp Cử nhân do Trường Đại học Sunderland, Anh Quốc cấp. Sinh viên có thể học tiếp bậc Thạc sĩ tại trường hoặc các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada,…

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc cho các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cũng như làm việc cho các công ty, tập đoàn kinh tế - công nghiệp - giải trí Việt Nam và nước ngoài ở mọi cấp độ. Với xu thế phát triển ngày càng mạnh của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai, nhu cầu cần có những sinh viên với kiến thức và kỹ năng kinh doanh ngày càng nhiều.

3_2

Với trình độ và kỹ năng tiêu chuẩn quốc tế được trang bị tại trường chúng tôi, sinh viên sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn về sự thăng tiến trong sự nghiệp tại các thành phố lớn của Việt Nam và nước ngoài.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ngành nghề khác nhau:

-Chuyên viên về kinh doanh, tài chính, chứng khoán, ngân hàng,…

-Marketing

-Logistics

-Lĩnh vực nhà hàng khách sạn

-Tự thành lập và vận hành công ty riêng

-Quản lý nhân sự

-Kế hoạch đầu tư…

Brochure_Business_03

 


Người viết : admin