Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Kiểm định chất lượng Đại học

Accreditation

Tại Anh Quốc, Chính phủ không qui định chất lượng của các chương trình giáo dục cung cấp bởi các trường cao đẳng và đại học. Thay vào đó, việc công nhận một trường đại học, cao đẳng hay trường phổ thông đã thể hiện rằng cơ sở đào tạo này đã đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng của các chương trình đào tạo.

Trách nhiệm về các tiêu chuẩn học thuật và chất lượng là tùy thuộc vào mỗi trường đại học. Mỗi trường đại học sẽ có  qui trình bảo đảm chất lượng nội bộ của mình.

Chính phủ Anh ủy quyền cho các “tổ chức công nhận”  đặt ra các tiêu chuẩn này, và đánh giá xem chương trình của các trường có đạt được tiêu chuẩn không. Nếu đạt được, các trường đại học, cao đẳng hay trường phổ thông nêu trên sẽ được coi là một cơ sở giáo dục “được công nhận”.

QAA là Cơ quan Bảo đảm Chất lượng Giáo dục Đại học với nhiệm vụ là bảo đảm các tiêu chuẩn và củng cố chất lượng của giáo dục  bậc đại học của Anh Quốc. Cơ quan này bảo vệ quyền lợi của công chúng bằng cách kiểm tra xem các trường đại học và cao đẳng duy trì các tiêu chuẩn và chất lượng học thuật như thế nào.

QAA cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và hổ trợ để giúp các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo khác tại Anh Quốc cung cấp cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất.

Để đạt được mục tiêu đó, QAA tiến hành kiểm tra và kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng và báo cáo mức độ trách nhiệm mà các trường này đã đạt được. Sau các cuộc khảo sát, QAA đều công bố báo cáo kết quả chi tiết. Những báo cáo này tuyên dương các mặt thực hiện tốt và đưa ra lời khuyên giúp cải tiến chất lượng của các mặt còn hạn chế.

QAA hướng đến:

  • Đáp ứng nhu cầu sinh viên và để sinh viên đánh giá
  • Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trong môi trường giáo dục Anh Quốc và quốc tế ngày một thay đổi
  • Góp phần củng cố phát triển nền giáo dục đại học của Anh Quốc.
  • Tăng cường sự hiểu biết của công chúng về tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục đại học.

Việc chọn một trường phổ thông, cao đẳng, và đại học được công nhận hết sức rất quan trọng bởi học  tại các trường này, sinh viên có thể yên tâm rằng bằng cấp khi ra trường của họ sẽ được chấp nhận bởi các trường đại học và cao đẳng khác (nếu bạn có nhu cầu muốn học liên thông), và bởi các nhà tuyển dụng.

Toàn bộ các trường đại học hàng đầu tại Anh, trong đó có trường đại học Sunderland, đều phải trải qua việc đánh giá kiểm định chất lượng hàng năm của QAA.