Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Cơ sở vật chất

sunderland_1

Đại học Sunderland là một trong những trường đại học có cơ sở vật chất tốt nhất Vương Quốc Anh. Trường đã đầu tư hơn 130 triệu bảng Anh vào hai học sở tại thành phố Sunderland trong những năm gần đây.

Hai học sở tại thành phố Sunderland, một ở trung tâm thành phố và một nằm cạnh bờ biển, chắc chắn sẽ mang lại cho sinh viên những trải nghiệm không thể nào quên. 

Trường cũng vừa thành lập một học sở mới ở thủ đô Luân Đôn. Để có đầy đủ thông tin xin vui lòng xem trang Web của trường đại học Sunderland - Học sở Luân Đôn (http://www.sunderland.ac.uk/londoncampus/)