Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Chất lượng học thuật

Qauality

Chất lượng học thuật và nghiên cứu

10 đề tài nghiên cứu của trường đã được đánh giá là “dẫn đầu thế giới', theo thông tin mới nhất của Research Assessment Exercise (RAE 2008).

Chiến lược học thuật của đại học Sunderland hiện nay đặt nghiên cứu và sáng tạo kiến thức làm cốt lõi trong các hoạt động học thuật. Hoạt động nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi bốn Lĩnh vực  Nghiên cứu (Research Beacons) và ba Trung tâm nghiên cứu (Cognate Research Centres)

 Các lĩnh vực nghiên cứu

 Các trung tâm nghiên cứu

Trường cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu ở cấp độ đại học để bổ trợ cho các hoạt động nghiên cứu trong phạm vi nhà trường. Để có thông tin chi tiết, vui lòng truy cập mục Research.