Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Cơ hội nghề nghiệp

Jobs

'Cơ hội nghề nghiệp” là yếu tố chính tạo nên sự hài lòng cho sinh viên học tập tại đại học Sunderland.

Điều này có nghĩa là tất cả các khóa học đều được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một sự khởi đầu tốt nhất tại nơi làm việc cũng như nền tảng kiến thức về học thuật phù hợp. Đại học Sunderland luôn làm mọi thứ có thể để giúp sinh viên có được bộ hồ sơ xin việc ​​tốt nhất, giúp sinh viên có thể nổi bật trước nhà tuyển dụng trong tương lai.

Để có thông tin chi tiết nhất về các cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, bạn có thể truy cập vào mục “Cơ hội nghề nghiệp tương lai”.

Chuyên mục “Cơ hội nghề nghiệp tương lai”  là nơi cung cấp cho bạn thông tin về tất cả các hoạt động ngoại khóa mà bạn có thể tham gia - từ các chương trình lãnh đạo tới các lớp học chuyên sâu và các chương trình thực tập.