Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Chính sách tuyển sinh

Ứng viên chỉ được đăng ký nhập học vào chương trình ghi trong đơn đăng ký, việc đăng ký nhập học không được phép chuyển nhượng cho sinh viên khác và/hoặc chuyển sang bất cứ chương trình nào khác.

Sau khi đăng ký nhập học, sinh viên được đảm bảo giữ chỗ trong suốt quá trình học và phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí trong chương trình.  

Sinh viên chỉ tham dự các lớp học đã đăng ký, không được chuyển đổi sang lớp khác. Nếu sinh viên muốn chuyển lớp học, cần xin phép trước khi tham dự lớp học.

Nhà trường có thể buộc một sinh viên thôi học nếu xét thấy sinh viên này gây tổn hại đến nhà trường hoặc/và các sinh viên khác. Việc hoàn tiền học phí trong trường hợp này sẽ tùy theo quyết định của nhà trường.

Sinh viên phải cam kết có hành vi đạo đức tốt, và phải đền bù trong trường hợp gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất cho nhà trường.

Nhà trường có quyền trì hoãn ngày bắt đầu các lớp học trong vòng 21 ngày mà không cần đưa ra bất cứ lý do gì. Trong trường hợp này nhà trường sẽ có trách nhiệm thông báo cho sinh viên.

Nhà trường có quyền thay đổi các môn học, thời khóa biểu, các chương trình và giáo viên để phục vụ sinh viên tốt hơn hoặc trong trường hợp được yêu cầu.

Tất cả các thông tin, qui định của nhà trường đều dựa trên qui định của các cơ quan chính phủ và cơ quan khảo thí. Nhà trường sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất. Nhà trường không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thay đổi trong chính sách, điều khoản và điều kiện mà các cơ quan này có thể thay đổi theo thời gian.

Sinh viên phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển sinh của các cơ quan chính phủ.

Sinh viên phải nộp các khoản phí đúng hạn, trường hợp nộp trễ, sinh viên sẽ bị áp dụng mức phạt $30. Sinh viên chỉ được cấp bằng, chứng chỉ khi đã hoàn thành đầy đủ các khoản phí.

Bằng cấp, chứng chỉ do các tổ chức bên ngoài cấp sẽ tùy thuộc vào các tổ chức này. Nhà trường không chịu trách nhiệm về việc chậm cấp bằng và chứng chỉ của các tổ chức bên ngoài. Trong trường hợp các tổ chức bên ngoài quyết định chấm dứt khóa học sớm, khóa học sẽ được coi là chấm dứt, sinh viên sẽ được hoàn trả tiền học phí của các mô-đun chưa hoàn thành.

Sinh viên được nghỉ học vào các ngày lễ và nghỉ giữa kỳ. Tất cả ảnh chụp do nhà trường thực hiện đều được coi là tài sản của trường, và thuộc quyền sử dụng của nhà trường. Trường cũng có quyền sử dụng các ý kiến nhận xét đánh giá của sinh viên.

Nhà trường không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại về tài sản của sinh viên, cũng như thương vong của sinh viên trong phạm vi học xá.

Tất cả biên lai, hóa đơn phải được in bởi máy tính của nhà trường và do nhân viên thuộc nhà trường ký thì mới được coi là hợp lệ.

Tất cả thông tin cá nhân của sinh viên là để sử dụng trong nội bộ nhà trường và đăng ký với cơ quan khảo thí.

Nhà trường sẽ liên lạc với sinh viên bằng điện thoại, email hoặc đường bưu điện, do đó sinh viên phải cập nhật thông tin cá nhân của mình khi có sự thay đổi.

Sinh viên thanh toán các khoản phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Chính sách hoàn lại tiền

Học phí thanh toán trước hoặc sau khi bắt đầu chương trình có thể được hoàn lại theo các qui định sau:

- Hoàn lại 75 % học phí nếu sinh viên nộp đơn xin rút lại tiền học phí trong phạm vi nhiều hơn ba mươi ( 30) ngày trước ngày bắt đầu khóa học

- Hoàn lại 50 % học phí nếu sinh viên nộp đơn xin rút lại tiền học phí trong vòng ba mươi ( 30) ngày trước ngày bắt đầu khóa học

- Không hoàn lại tiền học phí sau ngày bắt đầu khóa học.

- Không hoàn lại tiền cho các khoản đóng góp không phải là học phí

“Ngày bắt đầu khóa học” là ngày khóa học  thực sự bắt đầu theo quy định của nhà trường đối với một sinh viên cụ thể.

Trong phạm vi 14 ngày làm việc, nhà trường sẽ hoàn tất thủ tục hoàn lại tiền học phí cho sinh viên.