Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Nguồn nhân lực

5Đội ngũ nhân viên và sinh viên chính là tài sản lớn nhất của đại học Sunderland. Đó là lý do vì sao trường luôn đặt nhân viên và sinh viên vào vị trí quan trọng nhất.

Đại học Sunderland cam kết cung cấp cho đội ngũ nhân viên một môi trường mà họ luôn được đánh giá cao, có động lực làm việc, có nhiều cơ hội phát triển cá nhân, nơi mà mọi nhân viên đều hiểu rõ và ủng hộ các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

Đại học Sunderland cam kết cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập tốt nhất, hỗ trợ sinh viên bằng cách lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng theo nhu cầu của sinh viên.

Đại học Sunderland luôn coi trọng và thúc đẩy sự bình đẳng và tính đa dạng trong đội ngũ nhân viên và sinh viên. Đi đôi với các mục tiêu chiến lược, đại học Sunderland đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong cộng đồng đại học Sunderland luôn đối xử với nhau dựa trên sự tôn trọng và phẩm chất đạo đức. Nhờ cách tiếp cận này mà đại học Sunderland đã đạt được một loạt các giải thưởng và danh hiệu trong những năm qua.