Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Học bổng

Học bổng là một sự trợ cấp về tài chính dành cho sinh viên. Đây không phải là một khoản vay, cho nên sinh viên không cần hoàn trả.

Để giúp đỡ sinh viên trang trải chi phí học tập, trường đại học Sunderland có chính sách cung cấp nhiều loại học bổng cho sinh viên đang theo học.

Sinh viên Anh và các nước thuộc khối Cộng Đồng Chung Châu Âu (EU)       

  • Hỗ trợ đi lại: Miễn phí di chuyển bằng các phương tiện công cộng hoặc giảm £500 (Bảng Anh) tiền thuê nhà
  • Học bổng thành tích học tập xuất sắc: £2.000
  • Học bổng cho sinh viên học chương trình của đại học Sunderland tại các trường cao đẳng đối tác: £2.400
  • Học bổng dành cho sinh viên hết được hưởng trợ cấp: £1.500 / năm
  • Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: £2.000
  • Học bổng cho sinh viên có thành tích thể thao xuất sắc: £250~450 tiền mặt + phiếu sử dụng dịch vụ £350~550
  • Học bổng Thạc sỹ: £750 cho cựu sinh viên chương trình Cử nhân đại học Sunderland

Sinh viên quốc tế:

Sinh viên quốc tế là sinh viên không thuộc khối Cộng Đồng Chung Châu Âu. Tất cả sinh viên quốc tế tham dự Chương trình chính khóa bậc Cử nhân và Thạc sỹ đại học Sunderland đều được nhận Học bổng Quốc tế trị giá £1.500. Sinh viên không cần nộp hồ sơ xin học bổng này, học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào học phí.