Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Học phí

Học phí dành cho sinh viên quốc tế

Nếu bạn là sinh viên quốc tế du học theo hình thức tự túc, bạn sẽ được nhận học bổng từ £1,000 đến £4,500. Bạn không cần phải nộp đơn xin học bổng này, học bổng sẽ được tự động trừ vào học phí của bạn.

Chương trình

Học phí

Học bổng

Học phí còn lại

Chương trình Dự bị

£12,740

£1,500

£11,240

Chương trình Cử nhân

£10,500

£1,500

£9,000

Chương trình Thạc sỹ

£11,000

£1,000

£10,000

Chương trình MBA

£12,600

£1,000

£11,600