Support Online
       
vn en 
Ngày hội tuyển sinh

Nhằm mục đích cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ việc tư vấn chọn trường cho các tân sinh viên, ĐH Sunderland có tổ chức các Ngày hội Thông tin (Open Day) tại Anh Quốc với chi tiết cụ thể như sau:

Ngày: Thứ Bảy, 07-06-2104

Giờ:10:00am - 4:00pm

Ngày: Thứ Ba19-08-2104

Giờ:10:00am - 4:00pm

Openday

 

Ngày hội Thông tin tại Tp.HCM

Ngày hội Thông tin về các Chương trình Đào tạo của ĐH Sunderland được tổ chức tại Tp.HCM với chi tiết cụ thể như sau:

Ngày: Thứ Bảy, 14-06-2014

Giờ: 08:30am - 11:00am

Ngày: Thứ Bảy, 02-08-2014

Giờ: 08:30am - 11:00am

 

Openday1