Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Hội Sinh viên

Hội sinh viên Đại học Sunderland do sinh viên quản lý và hoạt động vì sinh viên.

Hội sinh viên hỗ trợ cho lợi ích của sinh viên, là tiếng nói của cộng đồng sinh viên, và tổ chức các sự kiện xã hội dành cho sinh viên tại hai địa điểm: North Shore và Bonded Warehouse.

StudentUnion

Tư vấn và Hỗ trợ

Trung tâm Tư vấn của Hội sinh viên có chức năng tư vấn độc lập cho sinh viên về tất cả các vấn đề: di trú, quyền lợi của người tiêu dùng, nhà ở, tình cảm, và các vấn đề tài chính.

Thẻ Hội sinh viên

Bạn có thể đăng ký miễn phí để gia nhập Hội Sinh viên đại học Sunderland. Tất cả thành viên đều có thể xin cấp Campus Card, sử dụng như thẻ sinh viên và thẻ thư viện.

Hội Sinh viên Đại học Sunderland là thành viên của Hội Sinh viên Quốc gia (NUS), điều đó có nghĩa là bạn có thể mua thẻ NUS Extra cho phép bạn được giảm giá khi mua sắm tại một số cửa hàng và website. .

Hướng dẫn và Hỗ trợ sinh viên

Đời sinh viên quả thực là một quãng thời gian thú vị và vui vẻ, nhưng chúng ta đều biết rằng dù ở đâu và dù khi nào thì ai cũng cần đến sự hỗ trợ.  

Đại học Sunderland hỗ trợ sinh viên về tất cả các vấn đề, từ vấn đề cá nhân đến quyết định nghề nghiệp, từ việc nâng cao kỹ năng học tập đến việc quản lý tài chính. 

Đại học Sunderland luôn quan tâm đến sinh viên, và với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, đại học Sunderland đảm bảo rằng bạn sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời nhất khi học tập tại đây.