Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Học phí & Học bổng

Mức học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế chương trình thạc sỹ bắt đầu từ năm 2016 là từ £11,000/năm.   

Sinh viên quốc tế là sinh viên sống ngoài khu vực Cộng Đồng Chung Châu Âu (EU). 

Mức học phí dành cho sinh viên trong khu vực EU và Anh Quốc thấp hơn mức học phí cho sinh viên quốc tế là do được trở cấp bởi chính phủ Anh.

Tất cả sinh viên quốc tế theo học chương trình Thạc sỹ đều được nhận học bổng £1,000. Bạn không cần phải nộp hồ sơ xin học bổng này, học bổng sẽ được tự động trừ vào tiền học phí của bạn.