Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Điều kiện tuyển sinh

Ứng viên cần có bằng đại học danh dự tối thiểu cấp độ 2:2 hoặc tương đương trong lĩnh vực có liên quan. 

Đối với chương trình MBA, ứng viên cần có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc và phải chứng minh có khả năng làm việc ở cấp quản lý. Đối với ứng viên có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp độ quản lý nhưng không có bằng đại học, chúng tôi vẫn có thể xem xét đánh giá để nhận vào khóa học MBA.

Nếu bạn đã từng học một hoặc một số môn học trong khóa học, và không muốn phải học lại các môn học đó, bạn hãy liên hệ với người phụ trách khóa học để được miễn giảm.  

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn

Bạn cần phải có trình độ tiếng Anh nhất định để có thể học chương trình Cử nhân và Thạc sỹ tại đại học Sunderland. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn nên có ít nhất một trong các chứng chỉ sau (hoặc tương đương):

•  Chứng chỉ IELTS tối thiểu 6.0, không điểm thành phần nào (Nghe, Nói, Đọc, Viết) dưới 5.5

• Chứng chỉ tiếng Anh học thuật Pearson, trong đó không điểm thành phần nào dưới 51 điểm, và điểm trung bình phải đạt tối thiểu 52.

• Chứng chỉ TOEFL Paper Based Test tối thiểu 550 điểm, hoặc chứng chỉ TOEFL Internet Based Test tối thiểu 87 điểm.

• Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)  tối thiểu đạt điểm C.

• Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge Certification in Advanced English (CAE) tối thiểu đạt điểm C.

• O-Level  English Language hoặc GCSE English Language đạt điểm A, B hoặc C (tại Hội đồng thi Anh Quốc)

• Malaysian SPM 1119, cấp độ 6 (đối với ngành Luật cần đạt cấp độ 1,2, 3)

• Bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh