Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chú trọng cung cấp kiến thức và phát triển kỹ năng thông qua việc gắn kết chặt chẽ lý thuyết với thực hành, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên ứng dụng những gì đã học vào các tình huống công việc cụ thể. Giáo trình giảng dạy được biên soạn kỹ lưỡng và cập nhật thường xuyên theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo người học có thể nắm bắt những sự kiện, xu hướng mới trong môi trường kinh doanh. Đặc biệt, giảng viên phụ trách chương trình đều là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm sẽ hỗ trợ sinh viên đạt được kết quả học tập mong muốn.