Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Chương trình đào tạo

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh gồm 180 tín chỉ, trong đó học viên sẽ phải hoàn tất 10 môn tương ứng với 120 tín chỉ và luận văn tốt nghiệp tương ứng với 60 tín chỉ.

Học viên hoàn tất 10 môn học (120 tín chỉ) sẽ được cấp chứng chỉ sau đại học của Tổ chức khảo thí Quốc tế Edexcel, Vương Quốc Anh.

Học viên hoàn tất 10 môn học (120 tín chỉ)  và luận văn tốt nghiệp (60 tín chỉ) sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Sunderland.

Tất cả các môn học đều được tổ chức giảng dạy tại Đại học Đà Nẵng, trong đó về khung chương trình giảng dạy và chi tiết các môn học được thiết kế và cung cấp bởi Đại học Sunderland theo thỏa thuận giữa Đại học Quốc tế TEG và Đại học Sunderland, được tổ chức đào tạo bởi trường Đại học Quốc tế TEG và Đại học Đà Nẵng.

Mô-đun

Tín chỉ

Số giờ học trên lớp

Tiếng Anh cho chương trình MBA

0

180

Học phần 1:
Phát triển kỹ năng quản lý chiến lược và lãnh đạo

10

30

Học phần 2:
Phát triển chuyên môn cho cấp lãnh đạo chiến lược

5

10

Học phần 3:
Quản lý thay đổi chiến lược

10

30

Học phần 4:
Quản lý tiếp thị chiến lược

10

30

Học phần 5:
Quản lý nhân sự chiến lược

10

30

Học phần 6:
Quản lý chất lượng và hệ thống chiến lược

10

30

Học phần 7:
Hoạch định chiến lược

15

45

Học phần 8:
Quản lý các nguyên tắc và kỹ thuật tài chính

15

45

Học phần 9:
Phương pháp nghiên cứu dành cho cấp lãnh đạo chiến lược

15

20

Học phần 10:
Phát triển và triển khai dự án dành cho cấp lãnh đạo chiến lược

20

30

Luận văn tốt nghiệp

60

12

Tổng số tín chỉ

180