Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Chương trình tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh Học thuật của TEG

Chương trình tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh học thuật của Trường Quốc Tế TEG được thiết kế đặc biệt cho sinh nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng tiếng Anh phục vụ cho mục đích học tập các chương trình bậc đại học giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh.  

Chương trình này không chỉ giúp sinh viên có đủ điều kiện để học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề…

Cấu trúc chương trình

Cấp độ

 Chứng chỉ

Mục tiêu

 Cấp độ 1:

 Sơ cấp đến Tiền  trung cấp

Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát và Tiếng Anh Học thuật Cấp độ 1

Hiểu và sử dụng được ngữ pháp và các cấu trúc cơ bản, tạo nền tảng vững chắc cho việc học tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ tiếp theo.

 Cấp độ 2:

 Trung cấp

Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát và Tiếng Anh Học thuật Cấp độ 2

Nhận biết và sử dụng được các cấu trúc ngôn ngữ ở cấp độ trung cấp. Sử dụng kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh trôi chảy trong các ngữ cảnh quen thuộc. Giao tiếp bằng tiếng Anh thành công trong các tình huống có thể dự đoán hàng ngày.

 Cấp độ 3:

 Trung cao cấp

Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát và Tiếng Anh Học thuật Cấp độ 3

Sử dụng tiếng Anh ở mức độ còn hạn chế trong những ngữ cảnh học thuật thông thường. Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Tạo dựng các kỹ năng học tiếng Anh cốt lõi cần thiết để bắt đầu một khóa học bậc đại học  không đòi hỏi nhiều kỹ năng.  

 Cấp độ 4:

 Cao cấp

Chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát và Tiếng Anh Học thuật Cấp độ 4

Sử dụng tốt tiếng Anh trong các ngữ cảnh học thuật thông thường. Giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy trong cuộc sống hàng ngày. Tạo dựng được các kỹ năng học tiếng Anh cần thiết để bắt đầu một khóa học bậc đại học có sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy.  

Cấu trúc chương trình bao gồm 4 cấp độ. Ở cấp độ 1 và 2, trọng tâm của chương trình là đào tạo tiếng Anh tổng quát, đây là tiền đề để sinh viên có thể chuyển sang chương trình tiếng Anh học thuật.

Giáo trình tiếng Anh Tổng quát là sự phối hợp tổng thể và cẩn trọng các đặc điểm của ngôn ngữ, bao gồm ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, văn bản, chức năng và ngữ cảnh. Nội dung chương trình tăng cường tính phức tạp của bài tập cùng với chiến lược lấy người học làm trọng tâm sẽ giúp sinh viên tiếp cận tiếng Anh Học thuật.

Tiếng Anh Học thuật bao gồm một loạt các kỹ năng ngôn ngữ và các hoạt động cụ thể trong bối cảnh học thuật: đọc hiểu, tóm tắt, nghe giảng, viết tiểu luận và báo cáo, làm bài tập dự án, và thuyết trình. Các kỹ năng học tập bao gồm ghi chú, nhận và chuyển tải thông tin từ văn bản, bảng biểu và sơ đồ; tóm tắt các bài nghị luận, trình bày bài vở và luận văn, và các kỹ năng công nghệ thông tin.

Sinh viên có cơ hội thực hành với giáo viên nước ngoài. Nhà trường sẽ giám sát chặt chẽ việc học tập của sinh viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.

Sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh năm thứ nhất, sinh viên sẽ được Trường Quốc Tế TEG cấp chứng chỉ Tiếng Anh Tổng quát và Tiếng Anh Học thuật Cấp độ 4. Chứng chỉ này được đại học Sunderland, Anh Quốc công nhận tương đương IELTS 6.0.