Hỗ trợ trực tuyến
       
vn en 
Chương trình Cao đẳng Pearson BTEC L5 HND

Chương trình Cao đẳng Pearson BTEC Level 5 HND

Chương trình Cao đẳng Pearson BTEC Level 5 HND là một chương trình đào tạo nghề chuyên nghiệp, chuẩn theo các qui định về đào tào nghề của Vương Quốc Anh. Chương trình tập chung phát triền các kỹ năng thực tế, phát triển vốn kiến thức và hiểu biết cần thiết trong môi trường làm việc.

Đây là chương trình có Bằng Cao đẳng Pearson BTEC Level 5 HND được công nhận trên khắp thế giới, sinh viên hoàn thành chương trình này có thể bắt đầu đi làm.  

Nội dung chương trình

Chương trình Cao đẳng Pearson BTEC Level 5 HND bao gồm tối thiểu 240 tín chỉ trong tổng số 8 môn học chính và 8 môn học chuyên sâu.

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Môi trường kinh doanh

Phát triển cá nhân và nghề nghiệp

Quản trị nguồn tài chính và ra quyết định

Làm việc và lãnh đạo con người

Tổ chức và hành vi

Quản lý hoạt động kinh doanh để đạt hiệu quả

Nguyên lý marketing

Quản trị giao tiếp, kiến thức và thông tin

Các khía cạnh hợp đồng và sự sơ suất trong kinh doanh

Hệ thống tài chính và kiểm toán

Ra quyết định kinh doanh

Thuế

Chiến lược kinh doanh

Kế toán quản trị: chi phí và ngân sách

Dự án nghiên cứu

Lập kế hoạch marketing

Chương trình Cao đẳng Pearson BTEC Level 5 HND về Kinh doanh có mục tiêu:

  • Đào tạo sinh viên theo nhiều định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh, như quản lý, nhân sự, marketing, kế toán, luật;
  • Cung cấp chương trình đào tạo cho phép sinh viên đáp ứng một cách linh hoạt nhu cầu chuyên môn hoặc nhu cầu thực tế
  • Cung cấp nhiều sự lựa chọn về chuyên môn, không chỉ giúp sinh viên nắm được các vấn đề chung trong kinh doanh mà còn có thể chuyên sâu vào một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định  
  • Giúp sinh viên có cơ hội tập trung vào phát triển các kỹ năng bậc cao trong môi trường kinh doanh
  • Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng, kỹ thuật, và phẩm chất cần thiết để thành công trong sự nghiệp
  • Giúp sinh viên có được bằng cấp có giá trị công nhận quốc gia. Với bằng cấp này sinh viên có thể đi làm ở lĩnh vực kinh doanh, hoặc học lên lấy bằng đại học về kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan   

Phương pháp giảng dạy và học tập

Phương pháp giảng dạy bao gồm các bài giảng, gia sư, hội nghị chuyên đề, hội thảo (nếu được áp dụng), trong đó các bài giảng trên lớp đóng vai trò chủ yếu. Chiến lược giảng dạy và học tập của chương trình là đưa ra các bài tập tình huống. Đây là phương pháp đánh giá rất hữu ích, yêu cầu sinh viên phải đặt mình vào một ngữ cảnh kinh doanh cụ thể, phân tích và đưa ra giải pháp bằng bài viết hoặc thuyết trình.  

Sinh viên phải có trách nhiệm cao trong toàn bộ chương trình. Với định hướng “lấy người học làm trọng tâm”, chương trình sử dụng các chiến lược giảng dạy đặc biệt, bài tập tình huống, dự án và bài tập thực hành, kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ phù hợp giúp tăng cường hiệu quả học tập.   

Kiểm tra đánh giá

Kết quả học tập của sinh viên sẽ được đánh giá bằng các bài tập viết từ 2500 đến 3500 từ. Các bài đánh giá đều liên quan trực tiếp đến kết quả học tập, và thông thường một bài đánh giá có thể bao quát nhiều kết quả trong học tập. Các hình thức đánh giá bao gồm thi, viết báo cáo, bài tập tình huống, thuyết trình… tất cả đều có vai trò quan trọng như nhau.

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên được xét tốt nghiệp chương trình sau khi hoàn thành 16 mô-đun/đơn vị của chương trình. Hoàn thành chương trình Cao đẳng Pearson BTEC Level 5 HND, sinh viên được xét học lên năm cuối để lấy bằng Cử nhân, theo sự giới thiệu của Tập đoàn Giáo dục Pearson Anh Quốc hoặc/và Trường Quốc tế TEG.