•  
 

Trung Tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (IEEC)

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (International Education Exchange Center, gọi tắt là IEEC) được thành lập theo quyết định số : 50/QĐ-ĐHSPKT ngày 11/9/2006 của Hiệu trường trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật với mục tiêu họat động:

 • Vận hành các chương trình liên kết đào tạo của trường.
 • Tìm kiếm và tiến hành liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận được các chương trình đào tạo nước ngòai, học lấy bằng có giá trị quốc tế với chi phí thấp.
 • Thông qua các chương trình liên kết, tạo cơ hội cho đội ngũ giáo vịên trường nâng cao trình độ ngọai ngữ, kiến thức chuyên môn, cách thức tổ chức & quản lý đào tạo theo chuẩn quốc tế.
 • Giúp các đơn vị trong trường có chuẩn mực cải tiến chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa & công nghiệp hóa đất nước theo xu thế hội nhập, tòan cầu hóa.

Tôn chỉ của trung tâm: Chất Lượng Cao, Chi Phí Thấp, Bằng Cấp Quốc Tế

Các chương trình liên kết đang thực hiện:

 • Đại học Sunderland, Anh
 • Đại học Griffith, Úc
 • Đại học Texas Tech, Mỹ
 • Đại học Kunming, Trung Quốc
 • Đại học Kunshan, Đài Loan

Định hướng phát triển

 • Từng bước mở rộng hoạt động, khai triển thêm các loại hình liên kết đào tạo toàn thời gian, bán thời gian, dài hạn, ngắn hạn… tạo điều kiện học tập tốt hơn cho mọi đối tượng sinh viên, thành phần xã hội….
 • Tìm kiếm khả năng liên kết đào tạo với Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Mỹ…
 • Khai thác tiềm năng hoạt động của cơ sở 2 của Trung tâm tại Tp. Hồ Chí Minh

 

Giám đốc Trung tâm: TS. Ngô Văn Thuyên

ĐT: 84 8 37225221

Email: nvthuyen@gmail.com

Phó giám đốc: ThS. Lý Thiên Trang

ĐT: 84 8 37225221

Email: tranglt@hcmute.edu.vn